مرمت و بهسازی پارک خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر با توجه به مشکلات موجود در پارک خلیج فارس در هنگام بارندگی به علت سطح پایین پارک نسبت به سطح خیابان باعث تجمع آب تا مدت ها در محیط پارک گردیده و باعث ایجاد مشکلات و معضلات در سطح فضای سبز ، وسایل بازی ، کفپوش و مشکلات برقی و روشنایی پارک می شد به همین منظور با دستورمهندس گردونی شهردار رامشیر و همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهرعملیات بهسازی و مرمت پارک خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت و این مشکل اساسی بصورت کامل رفع گردیده شد شایان ذکر است در اجرای این عملیات واحدهای عمرانی ، فضای سبز ، خدمات شهری و زیباسازی نقش بسزایی داشتند