عملیات سم زدایی و گند زدایی معابر شهر جهت پیشگیری از بیماری کورنا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شواری اسلامی شهر رامشیر در راستای اجرای سم زدایی و گند زدایی معابر شهرجهت پیشگیری از بیماری کورنا با تأمین محلول ضدعفونی بوسیله دستگاه مه پاش کلیه معابر شهر و اماکن عمومی در طول یک روز در سه مرحله با تلاش واحد خدمات شهری و همکاری واحد روابط عمومی سم زدایی معابر شهرانجام گردید