توسعه مبلمان شهری

548 بازدید
24 اسفند 1398
12:23

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شواری اسلامی شهر رامشیرعلیرغم توسعه شهرو لزوم ایجاد تغییرات محیطی و فراهم نمودن فضاهای طبیعی ، عملیات ایجاد و بهسازی مبلمان شهری در چندین مکان در حال اجرا و تکمیل می باشد