ادامه جدولگذاری معابر

660 بازدید
25 اسفند 1398
02:16

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شواری اسلامی شهر رامشیر در ادامه رسیدگی به وضعیت و مشکلات منازل جنب بیمارستان با تلاش مهندس گردونی شهردار رامشیر و همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، واحد عمرانی شهرداری اقدام به جدولگذاری نموده و اجرای این عملیات برای سایرمعابرمناطق شهر نیز ادامه دارد