نصب تزئینات میدان امام،

623 بازدید
31 فروردین 1399
10:51

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر، در ادامه تلاش ها ی مهندس گردونی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر که بطور مرتب مشغول پیگیری مبارزه با انتشار ویروس کرونا می‌باشند در زمینه زیبا سازی نیز مشغول می باشند، تصاویر مربوط به تلاش واحد زیباسازی است که اقدام به نصب تزئینات نوری واقع در تقاطع خیابان امام و جمهوری اسلامی است که اجرا گردیده است.