پیام تبریک حسین کرد زنگنه عضو شورای شهر بمناسبت روز شورا

632 بازدید
9 اردیبهشت 1399
02:18

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای شورای اسلامی شهر برخود لازم میدانند از زحمات و تلاش های شهروندانی که برای رشد وتوسعه و اعتلای فرهنگ شهر همکاری میکنند تقدیروتشکر نمایند وبرای آ ن عزیزان آ رزوی سعادت و حسن عاقبت بخیری دارند ضمن اینکه اعتقاد دارند شورا بهترین بستر برای ورود ونظارت همشهریان در اداره امور و ارائه مشورت و پیشنهاد و انتقاد سازنده از عملکرد و ارائه راهکار های عمرانی و آ بادانی درشهر است

حسین کرد زنگنه عضو شورای اسلامی شهر رامشیر / ۹ اردیبهشت ۹۹