نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای اسلامی

429 بازدید
9 اردیبهشت 1399
02:02

نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای اسلامی و تحقق آیه شریفه (و امرهم شورا بینهم)را به اضعای محترم شورای اسلامی شهر تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر