اقدامات شهرداری رامشیر به روایت کلیپ

605 بازدید
15 خرداد 1399
04:30

شهرمتعلق به همه است، همگان برای آبادانی آن بکوشند، مروری براقدامات اخیرمهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر،