عملیات نصب انشعاب خط لوله آب خام آیلند بزرگراه مسیر اهواز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر عملیات حفاری مسیر اصلی آیلند بزرگراه از سمت اهواز به منظور تامین آب خام فضای سبز به دستورمهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در حال اجرا وپیگیری است، شایان ذکراست آ یلند مذکور به همت کارگران واحدهایی عمرانی و زیبا سازی و فضای سبز اجرا گردید قسمتهایی از آ ن با تامین و تکمیل خط لوله مورد بهره برداری قرارگرفت