حسن عموری مجددا بعنوان رئیس شورای شهر انتخاب شد

647 بازدید
23 مرداد 1399
02:01

حسن عموری عضو محترم شورای شهر رامشیر که دو دوره قبل از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شده بود بعد از گذشت دو سال مجددا و با اعتماد و انتخاب اعضای شورای شهر به عنوان رئیس شورای شهر رامشیر انتخاب گردید