اقدام کارگران پرتلاش خدمات شهری

470 بازدید
1 شهریور 1399
12:56

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مجموعه پرتلاش وخستگی ناپذیر کارگران واحد خدمات شهری روز یکشنبه ۲۶مرداد ماه ۹۹ باتوجه به دستورمهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به منظورحفظ چهره و نظافت شهر با هماهنگی ودراختیارداشتن وسایل وادوات کافی مناطق مختلفی از شهررا پاکسازی و نظافت نمودند ، امروز نیز همانند روزهای قبل بیش از یازده کوچه وخیابان لایروبی وشستشو گردیدند،