دیدارمدیریت شهری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر بامدیراداره آموزش وپرورش رامشیر

645 بازدید
15 مهر 1399
01:18

دیدارمدیریت شهری شهردار واعضای شورای اسلامی شهر رامشیر با مدیراداره آموزش وپرورش رامشیر درخصوص ضرورت حمایت از استعداد های دانش آموزی دردوره های مختلف تحصیلی و همکاریهای فی مابین
🔷 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر پیش ازظهرروز شنبه مورخه ۱۲ مهرماه ۹۹ مهندس رستم گردونی واعضای شورای اسلامی شهر رامشیر میزبان جناب آ قا ی علی شریفی مدیر اداره آ موزش وپرورش شهرستان رامشیر بودند،
🔷دراین دیدارموضوعات مختلفی منجمله ضرورت حمایت از استعدادهای دانش آ موزی در دوره های مختلف تحصیلی مطرح گردید،
🟠 رستم گردونی اظهارکرد، همدلی ونگاه دقیق مسئولین به مسائل ومشکلات آموزش وپرورش وهمراهی مردم شریف رامشیربا طرحها وبرنامه های آ موزشی وتربیتی زمینه رشد علمی شهرستان رافراهم می آورد
🔻راه اندازی خانه کنکورومجمع خیرین مدرسه ساز به عنوان مهمترین برنامه های در دست اقدام مطرح گردید،