آغازهرس درختان خیابانهای شهیدچمران ،وحدت ،بعثت وپارک رسالت

454 بازدید
29 مهر 1399
08:21

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹ به دستور مهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر با تلاش واحد فضای سبزشهرداری به منظور اقدامات پیشگیرانه قبل از آ غاز بارندگی ها تعدادزیادی ازدرختان کنوکارپوس هرس واصلاح گردیدند،