آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم ( انجام امورات خدمات شهری رامشیر )

567 بازدید
7 آبان 1399
09:16

شهرداری رامشیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۳۰- ۹۹/۰۶/۰۳ شورای اسلامی شهر ( انجام امورات خدمات شهری رامشیر ) سطح شهر را برای مدت یسکال به شرکت ها پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید .