یک روز کاری پر کار برای شهردار رامشیر

یک روز کاری مهندس گردونی شهردار رامشیر چگونه گذشت ،

امروز سه‌شنبه ۶ آبانماه ۹۹ ، بازدید ازوضعیت مجموعه ورزشی نفت درمعیت جناب آقای عبادی فرماندارمحترم شهرستان رامشیروسرکارخانم کمایی مسئول اداره ورزش وجوانان، پیگیری اجرای عملیات جدولگذاری ولوله کشی آب خام میدان امام خمینی ره، پیگیری واجرای عملیات لوله گذاری خیابان بعثت، پیگیری عملیات زیرسازی کوچه ارمغان جنب بیمارستان ، پیگیری اجرای عملیات جدولگذاری کوچه الهام جنب بیمارستان ، پیگیری اجرای عملیات جدولگذاری میدان کارگر ، پیگیری اجرای عملیات جدولگذاری خیابان خاوران ومنطقه روبروی دانشگاه پیام نور ، پیگیری عملیات هرس درختان کنوکارپوس واقع در آیلند کندروی بزرگراه ، پیگیری اجرای هرس چمن های مسیر بزرگراه روبروی سپاه وجهاد ، پیگیری اجرای عملیات خدمات شهری شامل لایروبی ،شستشو ،نخاله برداری وجمع آ وری زباله های شهری ، تنها گوشه ایی ازتلاشهای شهردارشهر است ،تصاویر بشرح ذیل تقدیم میگردد،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر