ادامه عملیات بهسازی میدان امام خمینی (ره)

423 بازدید
1 آذر 1399
11:20


در ادامه اقدامات عمرانی وخدماتی مهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر پس از تکمیل خاکریزی وتکمیل سیستم لوله کشی، جدول گذاری نیز در دستور کار قرار گرفت که تاکنون قریب ۷۰درصد جدول گذاری صورت گرفته است و تلاش برای مراحل نهایی میدان امام دردستورکار قراردارد.