رنگ آمیزی سرعت گیرهای بزرگراه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات رنگ آمیزی موانع ترافیکی و سرعت گیرها با هدف دید رانندگان در مسیرهای درون شهری و بزرگراه، به همت واحد زیباسازی این شهرداری صورت گرفته است.
باتوجه به کم رنگ شدن نمای سرعت گیرها و موانع ترافیکی موجود در بزرگراه و کاهش دید رانندگان، عملیات رنگ آمیزی با دستور مهندس گردونی صورت گرفت.