عملیات تزئین بازارشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات تزئین بازار شهر با هدف ایجاد تنوع در سیمای بصری شهر در هنگام شب به دستور مهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و با تلاش واحد زیباسازی این شهرداری صورت گرفت، قابل ذکر است ادامه این طرح تا تکمیل نهایی ادامه خواهد داشت.