لایروبی خروجی پونصد دستگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات پاکسازی کانال های خروجی شهر در منطقه ۵۰۰ دستگاه به دستور مهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در جهت روانسازی آ ب های خروجی ناشی از سطح الارضی و جداول شهر با تلاش واحدهای خدمات شهری و عمرانی اجرا گردید شایان ذکراست در اجرای پاکسازی کانال های خروجی قریب ۳۰۰ مترعلف های هرز و نیزارها به کلی پاکسازی گردید.