لایروبی و پاکسازی جداول شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای عملیات تخلیه و پاکسازی کانال ها و جداول شهر عملیات لایروبی و نظافت شهر با مشارکت واحدهای موتوری، خدمات شهری، عمرانی و فضای سبز صورت گرفت، قابل ذکر است این عملیات به دستور مهندس گردونی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با هدف اقدامات پیشگیرانه قبل از بارندگی است.