جمع آوری ضایعات و نخاله های ساختمانی در معابر و مبادی ورودی و خروجی شهر

شهردار رامشیر از جمع آوری ۶۰۰ تن ضایعات و نخاله های ساختمانی در معابر و مبادی ورودی و خروجی شهر در راستای بهبود سیما و منظر شهری خبرداد، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رستم گردونی با بیان اینکه این اقدام بصورت ضربتی با هدف زیباسازی و خدمات رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان در کنار توجه به الگوهای زیست محیطی و بهداشت محلات و مناطق مختلف شهر انجام می شود گفت: برداشتن این زوایای بصری که سبب مخدوش شدن چهره محلات شده یکی از مهمترین درخواست های مردمی از شهرداری و مدیریت شهری بود که پس از برداشتن و نظافت محیط، رضایت عمومی را در برداشته شهردار رامشیربیان کرد: با بازدیدهای مختلف از سطح شهر و شناسایی نقاط هدف در محلات، این فرایند همزمان تا پایان سال ادامه خواهدداشت.
مهندس گردونی ادامه داد: انتظار می رود شهروندان عزیزبا تعامل و همکاری پاکبان های خدوم و زحمتکش شهرداری را در پاکیزه نگه داشتن سطح شهریاری کنند تا علاوه بر حفظ زیبایی بصری از تصاعد هر نوع میکروب در معابر جلوگیری شود.