عملیات تعویض درب منهول ها


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر
با توجه سرقت تعداد زیادی از درب منهول های شهر، مهندس گردونی شهردار رامشیر به اتفاق اعضای شورای شهر با تامین اعتبار لازم اقدام به خرید و تامین درب جهت منهول گردیدند، بامشاهده تصاویر شاهد اقدامات صورت گرفته می باشیم.