نصب ماکت از اقوام مختلف کشورمان بمناسبت ایام نوروز در میدان امام خمینی (ره)

330 بازدید
6 فروردین 1400
04:24

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر امسال نیز شهرداری رامشیر با درایت مهندس گردونی شهردار رامشیر در استقبال از نوروز اقدام به نصب المان های مختلف در میدان امام خمینی (ره) نمود.
این روزها در هر گوشه از ایران پهناور در ایام نوروز شاهد اقداماتی برگرفته از آئین و سنت های اقوام مختلف هستیم، شهرداری رامشیر نیر با پهن کردن سفره هفت سین و ایجاد تنوع در جلوه های بصری شهر، سعی دز انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به شهروندان و زینت شهر به شادی نوروز کرد.