نمایی از مبلمان و نورپردازی میدان امام خمینی (ره)

376 بازدید
6 فروردین 1400
04:03

اکران و رونمایی از المان های نوری باهدف روشنایی میدان امام خمینی ره اقدامی بینظیر در سیما و منظر شهری رامشیر: