عملیات تعمیر و تعویض جداول شکسته

331 بازدید
22 فروردین 1400
09:02

به گزارش روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر
نظر به عبور و مرور خودروهای سبک و بعضا سنگین در معابر شهر روزانه شاهد این قبیل موارد در سطح شهر میباشیم، به همین منظور واحد عمرانی شهرداری رامشیر به طور مرتب پیگیر انجام تعمیرات و رفع شکستگی و مرمت جداول میباشد.