نقش تاثیر گذار مهندس گردونی شهردار رامشیر درانجام اقدامات خدمات شهری

314 بازدید
1 اردیبهشت 1400
09:44

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس گردونی شهردار رامشیر روزانه باهمیاری همکاران محترم عضو شورای شهر درجهت رسیدگی به مشکلات نظافتی شهرمجدانه وتاثیرگذار پیگیر رفع مشکلاتی است که در زندگی روزمره اهالی شهر نقش بسیارمهمی دارد، جمع آوری زباله ونخاله های ساختمانی، جاروب معابر ،لایروبی جداول شهر واجرای عملیات آ هک پاشی ومبارزه باجانوران موزی وطرح زنده گیری سگهای ولگرد از اقداماتی است که درصورت تاخیر صدمات جبران ناپذیری بدنبال دارد، جمع آ وری پسماند شهر روزانه بیش ۴۲ تن بارگیری وتخلیه میگردد،