۹ اردیبهشت روزملی شوراها گرامیباد

385 بازدید
8 اردیبهشت 1400
12:54

۹ اردیبهشت روزملی شوراها گرامیباد

پیام تبریک مهندس گردونی شهردار رامشیر به مناسبت روزشوراها ،

بسم الله الرحمن الرحیم نهم اردیبهشت روزتاسیس شوراهای اسلامی که زمینه سازتاثیرگذاری عینی مردم درتعیین سرنوشت جامعه گردید ،بیانگرتاثیر جدی ترمردم دراداره امورشهری است وکمترین نقش این روز ،عطف توجه جامعه به عملکردنهادی میباشد که طی چنددوره فعالیت خود ،جایگاه ویژه ای رادرتحولات ساختاری هرشهری رابدست آ ورده است ، فرارسیدن این روز رابه همه ی اعضای محترم شوراها به خصوص اعضای بزرگوار شورای اسلامی شهررامشیرکه راهگشای مشکلات شهرو شهروندان هستند،تبریک وتهنیت عرض مینمایم و از خداوندمنان توفیق خدمت رسانی واهتمام به پیشرفت وتوسعه عمرانی، فرهنگی، اجتماعی رابرای همه اعضای شورای اسلامی شهر مسالت دارم،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر