آگهی مزایده کتبی عمومی فروش اموال غیر منقول – مرحله اول

332 بازدید
11 اردیبهشت 1400
10:20

شهرداری رامشیر به استناد مصوبه شماره ۵۰۸ – ۹۹/۰۴/۲۴ و ۱۰۸ – ۹۹/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد ، تعدادی املاک با کاربری مسکونی ، تجاری ، اداری خود را از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری بفروش می رساند