اجرای عملیات پاکسازی شهر به روایت تصویر

اجرای عملیات پاکسازی شهر شامل: جاروب ، لایروبی ، هرس درختان،شستشو وهرس علفهای هرز حاشیه معابر امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ با حضور مهندس خوشنویس واعضای محترم شورای اسلامی شهر رامشیر به روایت تصویر