نشست هم اندیشی اعضای شورای محترم شهر بامسئولین واحدهای عمران

244 بازدید
24 مرداد 1400
05:29

نشست هم اندیشی اعضای شورای محترم شهر بامسئولین واحدهای عمران ، خدمات شهری وآتش نشانی پیرامون اقدامات راهبردی ورفع موانع ومشکلات موجود امروز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰درمحل سالن جلسات شورای شهر،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر