پیام تسلیت به همکاران آقایان شریفات ، فریسی ، زادسر و فیروزی

272 بازدید
24 مرداد 1400
06:06

همکار گرامی جناب آقای محمد شریفات،
انالله وانا الیه راجعون
با نهایت تاسف وتالم درگذشت تآسف انگیز والده گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم امیدواریم خداوند بزرگ دراین مصیبت به شما صبروشکیبایی عنایت فرماید روحش شاد و یادش گرامی،

همکار گرامی جناب آقای محسن فریسی ،
انالله وانا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت تاسف انگیز پسرعموی گرامیتان شادروان مرحوم جوادفریسی رابه جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم امیدواریم خداوند بزرگ دراین مصیبت به شماصبرجمیل وسلامتی عنایت فرماید روحش شاد و یادش گرامی،

جناب آقای تیمور زادسر،
انالله وانا الیه راجعون
با نهایت تاسف وتاثرمصیبت درگذشت تاسف انگیز خواهر گرامی تان رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم امیدواریم خداوند بزرگ دراین مصیبت به شماصبرجمیل وسلامتی عنایت فرماید روحش شاد و یادش گرامی،

همکاران گرامی آقایان حمید و عنبر فیروزی
انالله وانا الیه راجعون
با نهایت تاسف واندوه فراوان مصیبت درگذشت برادر گرامیتان شادروان حسن فیروزی رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم امیدواریم خداوند بزرگ دراین مصیبت به شما صبروشکیبایی عنایت فرماید روحش شاد و یادش گرامی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر