کرونا را جدی بگیریم

245 بازدید
24 مرداد 1400
06:15

نصب بنرهای مختلف توسط شهرداری جهت آگاه سازی عموم مردم و عدم تجمع در مکان های عمومی جهت مقابله با موج جدید کرونا در سطح شهر به روایت تصویر