زیباسازی محیط شهری ازشاخص های افزایش نشاط شهروندی

زیباسازی محیط شهری ازشاخص های افزایش نشاط شهروندی ، زیباسازی محیط شهری ازشاخص های افزایش نشاط وسلامتی وازطرح های اولویت دار شهرداری رامشیراست،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر یکی از وظایف روزانه شهرداری هاحفظ زیبایی شهری،تزئینات وایجاد چهره مناسب شهری است، به همین منظورواحدزیباسازی ،فضای سبز وخدمات شهری وعمرانی شهرداری بادرنظرگرفتن نیازشهروندان به شادابی وایجادتنوع درسطح شهر، اقدام به رنگامیزی جداول و یوهای پیاده رو،پاکسازی معابراز تابلووپوسترهای تبلیغاتی غیرمجاز، توسعه فضای سبز و اقدامات و پروژه های عمرانی وغیرو ،،،،،، نموده ، شایان ذکراست مهندس خوشنویس سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر روزانه با بررسی موارد و مشکلات شهر با افزایش سرعت و کیفیت فعالیتهای برنامه ریزی شده طی زمانبندی مشخص با مشارکت شهروندان درمقوله زیباسازی شهری امیدوارند، محیطی آرام ودلنشین برای شهروندان فراهم سازند،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر،