آئین انتخاب هیئت رئیسه شورای شهرستان باحضوردکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیر

274 بازدید
28 شهریور 1400
09:58

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر امروز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ آئین انتخاب شورای شهرستان با حضوردکترعبادی فرماندارشهرستان رامشیر، برگزارگردید ، دکترعبادی دراین آئین خاطرنشان کرد: شورای شهرستان به عنوان شورای بالادستی با اختیارات ویژه ای که قانون مشخص کرده نقش مهمی درتوسعه منطقه ونقش قانون گذاری در مسائل منطقه ای و شهرستانی داشته و از این رو دارای جایگاه قانونی بزرگی هستند، دکترعبادی افزود : شوراهای شهرستان باشناخت صحیح ومناسب ازوضعیت شهر و روستا میتوانند در توسعه وعمران ورونق منطقه وشهرستان گامهای مهمی بردارند ، در پایان جلسه براساس آرای ماخوذه ناصرعموری به عنوان رئیس شورای شهرستان، جلیل خالدی نائب رئیس شورا، بهرام حیدری بعنوان منشی ، انوشیروان حیدری و حسین کردزنگنه عضو شورای شهرستان و بهرام حیدری به عنوان نماینده شورای شهرستان درشورای استانی انتخاب شدند،