عملیات لایروبی و آهک پاشی جداول

260 بازدید
28 شهریور 1400
08:05

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عملیات لایروبی و آهک پاشی جداول باتلاش کارگران واحد خدمات شهری شهرداری رامشیر درمناطق مختلف شهر شامل شریعتی، سی متری ، آزادگان، منطقه ۲ ، شهی دپلیمی ، شهیدمطهری ،غزالی ، چمران و شهید رجایی اجراگردید،