دیدار شهردار و اعضای محترم شورای شهر با پرسنل آتش نشانی در سالروز روز آتش نشانی

256 بازدید
8 مهر 1400
03:12

دیدار مهندس قاسم خوشنویس سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر با پرسنل آتش نشانی گرامی داشت ۷مهر روز آتش نشانی وایمنی،