بازدید میدانی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر جهت رفع نیاز مشکلات اساسی مردم

260 بازدید
29 مهر 1400
09:14

بازدید میدانی و محله به محله مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر جهت بررسی و رفع مشکلات شهروندان امروز چهارشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰