شهرداری رامشیر باهدف بهبودنظاف شهر ، پیاده روها،جداول ومعابر را نظافت وشستشو کرد،

225 بازدید
11 آبان 1400
03:28

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، عملیات لایروبی، جاروب ، نظافت و شستشوی پیاده روها، جداول و معابر درکوچه ها ،میادین و خیابانهای اصلی سطح شهر توسط شهرداری رامشیر آغازشد، این عملیات با هدف پاکیزگی محیط، بهبودنظافت شهر و آراستگی منظر شهری در دستور کار مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر قرار گرفته است ،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر،