گزارش تصویری از برگزاری مراسم ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰

262 بازدید
15 آبان 1400
10:00

گزارش تصویری از برگزاری مراسم ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضوردکتر عبادی فرماندار شهرستان، حاج آقای معرف امام جمعه محترم شهر و مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر کارکنان ادارات ونهادها واقشار مختلف شهر، دانشجویان ودانش آموزان، سادات ،و روحانیت معزز ،