گزارش تصویری از جلسه ساماندهی دست فروشان

216 بازدید
17 آبان 1400
01:28

گزارش تصویری از برگزاری جلسه اداری مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با واحد اجرائیات شهرداری بمنظور ساماندهی وضعیت سدمعبر واستقرار دست فروشان ،