گزارش تصویری از هرس درختان

226 بازدید
17 آبان 1400
01:25

گزارش تصویری از اجرای هرس درختان کنوکارپوس و دیگر درختان درسطح شهر بر اساس بخشنامه رسیده استانداری خوزستان بمنظور رعایت حال شهروندان قبل از بارندگی ها ،