جلسه ستاد بحران در محل دفتر شهردار

217 بازدید
23 آبان 1400
04:00

جلسه ستاد بحران شهرداری امروز یکشنبه ۲۳ آبانماه درمحل دفترکار مهندس خالدی شهردار و با حضور آقایان حسن عموری رئیس شورای اسلامی شهر و آقای بهرام حیدری رئیس شورای شهرستان واعضای ستاد بحران شهرداری بمنظور آمادگی لازم درخصوص بارندگی روزسه شنبه وتامین امکانات موردنیاز جهت جلوگیری ازخسارات احتمالی و آبگرفتگی معابر شهر برگزارگردید ومصوب گردیداز هم اکنون اقدامات لازم صورت گیرد،