عملیات زیر سازی و حفاری

254 بازدید
24 آبان 1400
05:00

عملیات زیرسازی وحفاری درمناطق مختلف شهر به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر