عملیات بهسازی پارک محله ایی میدان شهید جهان آرا

219 بازدید
29 آبان 1400
06:00

تلاش امروز کارگران فضای سبز شنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۰ بادستور مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر عملیات بهسازی پارک محله ایی میدان شهید جهان آرا ، این اقدام با هدف بهسازی پارک های محله ای وتحول به اهالی محل جهت نگهداری وبهره مندی خانواده اجرایی شده است،