تلاش کارگران خدمات شهری جهت اقدامات پیشگیرانه قبل از بارندگی

252 بازدید
30 آبان 1400
06:00

تلاش کارگران خدمات شهری از ساعات اولیه بامداد تا هم اکنون به دستور مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جهت اقدامات پیشگیرانه قبل از بارندگی فردا یکشنبه باهدف لایروبی جداول و کانالهای زیرزمینی جهت روانسازی آبهای ناشی از بارندگی ، در سطح شهر،