اجرای نظافت و شستشوی منهولهای بازارچه شهرداری

اجرای نظافت و شستشوی منهولهای بازارچه شهرداری واقع درخیابان امام باتلاش کارگران واحد خدمات شهری شهرداری رامشیر امروز پنجشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۰ ،