عملیات کاشت نخل در میدان شهید جهان آرا به روایت تصویر

عملیات کاشت نخل به دستورمهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر واقع درمیدان شهید جهان آرا به همت وتلاش واحدهای خدمات و عمرانی،