ادامه عملیات جدولگذاری درنقاط مختلف شهر

218 بازدید
22 آذر 1400
05:41

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی در ادامه عملیات جدولگذاری مناطق مختلف شهر بادستور وپیگیریهای مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر عملیات جدولگذاری درمناطق مختلف شهر همچنان به همت وتلاش واحد عمرانی شهرداری باهدف بهسازی معابروتسهیل بهداشت محیط زیست درحال پیگیری واقدام قرار دارد،