تداوم عملیات لایروبی جداول و جمع آوری زباله های شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نظربه اجرای عملیات پاکسازی شهر و لایروبی جداول امروز شنبه مورخه ۲۰ آذر ماه سال جاری باهدف افزایش کیفیت محیط زیست و جلوه های بصری و پاکسازی حریم شهر در دستور کارواحدخدمات شهری قرار گرفت ، در اجرای این عملیات بخش قابل ملاحظه ای شامل پاکسازی ونظافت شهر جاروب ،شستشو وجمع آوری زباله ونخاله صورت گرفت ،