رنگامیزی آبنمای مثلثی روبروی شهرداری ومرکزبهداشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر، درادامه عملیات مرمت و بهسازی میادین شهر، مثلثی روبروی شهرداری و مرکز بهداشت با دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر در دستور کار قرار گرفت، واحد زیباسازی شهرداری ازهمان ابتدا اقدام به رنگامیزی آبنما ومرمت پایه های روشنایی نمود، عملیات پاکسازی وکاشت چمن ،نهال وگل های فصلی به همت واحد فضای سبز بزودی اجرا می گردد،